Сэтгэл заслын эмчилгээ

Эрдэс болон эмт бодис, дулаааны нөлөөгөөр захын судсыг өргөсгөж тэр хэсгийн мэдрэл, цус, шингэний...

2018-02-27

Дэлгэрэнгүй

Хөгжмийн засал эмчилгээ

Хөгжмийн засал эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Бүлгийн сэтгэл засал эмчилгээ

Бүлгийн сэтгэл засал эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Булчин суллаж, тайвшруулах ...

Булчин суллаж, тайвшруулах эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Ганцаарчилсан сэтгэл засал

Ганцаарчилсан сэтгэл засал

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй