Уламжлалт эмчилгээ

Тосон эмчилгээ нь дулааны эмчилгээнд ордог бөгөөд эмчилгээний тосыг нь парафин гэнэ. Эмчилгээ нь ...

2018-02-27

Дэлгэрэнгүй

Бөөлжүүлэг засал

Бөөлжүүлэг эмчилгээг тусгай бэлтгэсэн бөөлжүүлэх чадалтай эмийн найрлагыг ууж, жамц давс юмуу хар...

2018-04-02

Дэлгэрэнгүй

Зүү эмчилгээ

Зүү засал

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Зүү эмчилгээ

Зүү эмчилгээ нь биологийн идэвхит цэгүүдийг цочроон мэдрэлийн ширхэгийг сэргээж, өвдөлтийг намдаа...

2018-04-02

Дэлгэрэнгүй

Готал эмчилгээ

Энэхүү засал нь хязаалан хонины толгойг хуйхлаж, цэвэрлэн бэлтгэж, тусгайлан найруулсан уламжлалт...

2018-04-02

Дэлгэрэнгүй

Хануур засал

Ханах засал гэдэг нь хүний биеийн гадаргуугийн нүдэнд ил харагдах цусан судсуудын тогтсон орныг т...

2018-04-02

Дэлгэрэнгүй

Төөнүүрийн эмчилгээ

Хий болон бадганаар үүсгэгдсэн хүйтэн өвнүүдийн үед утаатай болон биед байрлах хийн бэлчрүүдийг т...

2018-04-02

Дэлгэрэнгүй

Шивүүр эмчилгээ

Шивүүр эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй