Хүзүү, нурууны эмгэгийн үеи...

Нурууны өвдөлт нь хүн амын дунд өргөн тархсан бөгөөд 10 хүний 9 нь амьдралынхаа туршид их болон б...

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Харвалтын дараах хөдөлгөөн ...

Харвалтын дараах хөдөлгөөн засал эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Жирэмсний үеийн хөдөлгөөн з...

Жирэмсний үеийн хөдөлгөөн засал эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй

Гэмтлийн дараах хөдөлгөөн з...

Гэмтлийн дараах хөдөлгөөн засал эмчилгээ

2018-04-06

Дэлгэрэнгүй