Munkhzul

сайн байна уу? Онцгойгийнхоо сувилалд 7 хоног сувилууллаа. Сэтгэл маш өндөр буцсан. Танай сувилалын бүх эмч, сувилагч, ажилтан нар бүгд их сайхан сэтгэл төрүүлсэн. Бариа заслын бага эмч, ахлагч Ц.Отгонтогоо ахдаа маш их баярлалаа. Жил бүр сувилуулах болноо.