Электрофорез /Поток-1/Эмчилгээ

Эмийн бодисыг гальвани гүйдлийн тусламжтайгаар бие махбодод нэвчүүлэн шингээх эмчилгээг хэлнэ. 
Биед орж буй эмийн бодисын хэмжээ нь эмийн бусад хэрэглээний тунгаас 8-10 дахин бага байдаг боловч цахилгаан идэвхитэй ионы хэлбэрээр нөоөөлдөг учраас эмчилгээний үр дүн илүү байдаг. 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ:

  • ¨ Толгой өвдөлт
  • ¨ Нойргүйдэл
  • ¨ Нурууны өвдөлт
  • ¨ Үе, мөч, холбоос, зөөлөн эдийн үрэвсэл, гэмтэл
  • ¨ Нүд, чих, хамар, хоолой, амны хөндийн салстын үрэвсэл
  • ¨ Артерийн даралт ихсэх, багасах өвчин
  • ¨ Бөөрний архаг үрэвсэл
  • ¨ Ходоодны архаг үрэвсэл
  • ¨ Давсагны үрэвсэл
  • ¨ Түрүү булчирхайн үрэвсэл зэрэг дотор эрхтний өвчнүүдийн үед хийнэ.