Бусад мэдээ

Ажилчид хувцас солих, усанд орох өрөөтэй боллоо

Давтан сургалт, сэргээн заслын төвийн засвар шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд ажилтан, алба хаагчид эрэгтэй, эмэгтэй нийтийн хувцас солих, усанд орох өрөөтэй боллоо.