Д.Хонгор

Эмчилгээ Эрхэлсэн Орлогч Дарга

Анагаах ухааны магистр

  • 2000-2006 онд “Ач” анагаах ухааны дээд сургуулийг хүний их эмч,       
  • 2006-2008 онд Дүрс оношилгооны эмч, 
  • 2007 онд Гэмтлийн сургагч багш, 
  • 2017 онд Андрологийн эмчийн мэргэшүүлэх сургалтуудад хамрагдсан.