Л.Амарбаясгалан

Уламжлалт Эмчилгээний Их Эмч

Ахлах зэргийн эмч

  • 2002-2007 онд “Оточ Манрамба” Дээд сургуулийг УАУ-ны хүний их эмчээр төгссөн. 
  • 2011-2012 онд СЭМҮТөвд “Сэтгэц Наркологийн” Резинтур, 
  • 2014 онд Аарцаг нурууны бариа заслын курс тус тус төгссөн.
  • 2016 онд Уламжлалтын ахлах зэргийн эмчийн болзол хангасан.