Сувилалд илгээх бичиг

СУВИЛАЛД ИРЭХ ЗААВАР, ИЛГЭЭХ БИЧИГ ХААНААС АВАХ, ХЭРХЭН БАТАЛГААЖУУЛАХ ВЭ?
Сувиллын үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй байлгах, сувилуулагчдын дарааллыг зохицуулах, рашаан сувилалд батлагдсан оноштой сувилуулагч хүлээн авах зорилгоор “Илгээх бичиг”-ийг хэрэглэнэ.
  •  “Илгээх бичиг” нь тухайн үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл, рашаан, сувилалд эмчлүүлэх үндэслэл, оношийг тусгасан, эмчийн гарын үсэг, байгууллагын даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажсан баримт бичиг байна.
  •  Өвчтөнийг рашаан сувилалд илгээхдээ “Рашаан сувилалд эмчлэх, сувилах, өвчний жагсаалт”-ын /ЭМС-ийн 2012 оны 247 тоот тушаал/ заалтыг баримтлан, эмчилж сувилахад хориглох заалт, шалтгаан байхгүй тохиолдолд
  •  “Илгээх бичиг”-ийг Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудаас авч болно.
                  Өрхийн эрүүл мэндийн төв;
                  Сумын эмнэлэг
                  Клиникийн эмнэлэг
                  Амаржих газар;
                  Нэгдсэн эмнэлэг;
                  Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв;
                  Төв эмнэлэг;
                  Тусгай мэргэжлийн төв.
Та сувилалд ирэхдээ харьяа дүүрэг, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, эсвэл өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээр дээрх сувилалд илгээх хуудсыг бөглүүлж ирнэ үү! 
/дараах линкээр орж, ар өврөөр нь хэвлэж авна уу/

https://drive.google.com/open?id=1AFscCq03LlhSV0BTrBfDGz3sC0myN68v