Т.Үлэмж

Сэргээн Засахын Их Эмч

  • 2010-2016 Онд Ач анагаах ухааны их сургуулийг Уламжлалт анагаах ухааны их эмчээр төгссөн.
  • 2017 онд Зүү төөнө заслын эмчийн резинтурт суралцаж байгаа.