Т.Үлэмж

Чанарын менежер

  • 2010-2016 Онд Ач анагаах ухааны их сургуулийг Уламжлалт анагаах ухааны их эмчээр төгссөн.
  • 2017-2019 онд АШУҮИС-д Зүү төөнө заслын эмчийн үндсэн нарийн мэргэшил
  • 2017 онд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-д Зүү эмчилгээ, идээ ундаа судлалаар мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
  • 2019 онд ЭМЧХ-д Чанар, аюулгүй байдлын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
  • 2018 онд АШУҮИС-д Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
  • 2019-оноос АШУҮИС-д Хөдөлмөрийн орчин, нөхцөл магистрант