Ультра дуун эмчилгээ /УЗТ-101 Ф/

Ультра дууны давтамжийн хязгаарын механик хэлбэлзлээр бие организмд үйлчлүүлж, эмчлэх аргыг хэлнэ.
Бодисын солилцоог сайжруулах бөгөөд ингэснээр эдийн нөхөн төлжилт, нөхөн сэргэлтийг өдөөж, тэжээл дутагдлын шархлааны эргэрэлтийг хурдасгадаг.

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛТ:

  • Үений үрэвсэл, остеохондроз
  • Яс булчингийн бэртэл, өвдөлт
  • Хүзүү, нурууны шохойжилт
  • Мэдрэлийн үрэвсэл, өвдөлт
  • Гуурсан хоолойн үрэвсэл, плеврит
  • Хоол боловсруулах замын өвчнүүд
  • Арьсны хатуурал