Х.Ууганжаргал

Уламжлалтын их эмч

Төгссөн сургууль

  •  2007-2013 Оточ Манрамба дээд сургуулийг Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
  • 2015-2018 Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль АУ- ны магистр
  • 2020 ЭМХТ-Хэвлийн хэт авиан оношилгооны мэргэжил дээшлүүлэх
  • 2021 онд Уламжлалт анагаах ухааны их эмчийн ахлах зэрэг хамгаалсан