Бусад мэдээ

Хүний нөөцийн ажилтны “ХН-18.1” сургалтыг ДССЗТөв дээр зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийн академитай хамтран хүний нөөцийн ажилтны “ХН-18.1” сургалтыг  Давтан сургалт, сэргээн заслын төвд зохион байгуулж байна.

Сургалтанд төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги, байгууллагын  хүний нөөц, дотоод ажил, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан 20 гаруй ахлах  мэргэжилтэн хамрагдаж байгаа юм. 


Онцгой байдлын байгууллагын хүний нөөцийн бодлого болон сургалтын бодлогын чиглэл, цаашид анхаарах асуудал, шинээр батлагдсан хууль, дүрэм, журмыг танилцуулах, хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалт бэлтгэлийн төлөвлөлтийг хийх, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга барилд сургах зорилготой тус сургалт хүний нөөцийн болон  дотоод сургалт, хууль эрхзүй гэсэн гурван чиглэлээр явагдаж байна.  

Мөн сургалтанд хамрагдсан нийт алба хаагчдаас мэргэжлийн түвшин тогтоох зорилгоор асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц, командлах  ур чадвар, биеийн тамирын бэлтгэлийн шалгалтыг зохион байгуулсан юм гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.