Ц.Энхтуяа

Сэтгэл зүйч / Нийгмийн ажилтан

  • 2009-2013 "Энх-Орчлон" дээд сургуулийг Сэтгэл зүйч-нийгмийн ажилтан
  • 2013 онд “Сэтгэл засал, зөвлөгөө” сургалт
  • 2016 онд “Сэтгэцийн өөрчлөлт, хямралын үед сэтгэд зүйн анхны тусламж үзүүлэх” сэдэвт 28 багц цагийн сургалт
  • 2016 онд “Мэргэжлийн сэтгэл судлал” мэргэшүүлэх сургалт
  • 2016 онд “Хууль сахиулах салбарын сэтгэл судлаач нарын сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдсан.