Хурлын танхим танилцуулга

Манай сувилал нь 80-120 хүний багтаамж бүхий сургалтын танхимын үйлчилгээ, 10-15 хүний багтаамжтай бүлгийн ярилцлага, сургалтын өрөөг вакумжсан сургалт, семинарыг явуулах боломж бүхий шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон өрөө, танхимаар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой.