Танай сувилал ямар эмчилгээ хийдэг бэ?

-  Уламжлалт, сэргээн засах эмчилгээний чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг.

Европ эмчилгээ хийдэг үү?

-  Үгүй

Тан өгдөг үү?

-  Уламжлалт эмчилгээний их эмч судас барьж оношилсны дагуу шаардлагатай тохиолдолд тан өгдөг.

Хануур, төөнүүр, зүү эмчилгээ хийдэг үү?

-  Тухайн хүний биеийн байдлыг үнэлж байж шийддэг.

Шинжилгээ бүрдүүлж очих шаардлагатай юу?

-  Тийм. Та сүүлийн 3 сард өгсөн шээс, цус, биохими мөн картаа авчирна.

Сувиллын үнэ тариф хэд бэ?

-  Үйлчлүүлэгчийн нэг хоногийн үнийн тариф 60.000-70.000 байдаг.

Танай дээр шинжилгээ хийгддэг үү?

-  Цусан дахь сахар тодорхойлно.
-  Хэвлийн эхо харна.
-  Зүрхний цахилгаан бичлэг хийгддэг.