Алсын хараа

Эрхэм зорилго

Амралт сувилгааны таатай орчинг үйлчлүүлэгчдээ дээдлэн ажилтан бүрийнхээ амжилтаар бахархах манлайлагч хамт олон байх.

Алсын хараа

Үндэсний жишиг болохуйц үйлчилгээний байгууллага байна.